ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
90
 <  8 9 10  > 
    เชิงการนับ : nine
    เชิงอันดับที่ : ninth
    ตัวคูณ : ninefold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

nine

  1. เก้า