ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Sonne ญ. (พหูพจน์ Sonnen)

 1. (ไม่มีรูปพหูพจน์) ดวงอาทิตย์
  Die Sonne geht auf.
  ดวงอาทิตย์ (กำลัง) ขึ้น
 2. (นับไม่ได้) แสงอาทิตย์, แสงสว่างจากดวงอาทิตย์
  Wir hatten den ganzen Tag Sonne.
  พวกเราตากแดดมาทั้งวัน
 3. ใช้เรียกเฉพาะเจาะจงกับดาวดวงใดดวงหนึ่ง
  Alpha Centauri ist ebenfalls eine Sonne.
  อัลฟาคนครึ่งม้าก็เป็นดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งเช่นกัน