ภาษาเยอรมันแก้ไข

ตัวเลขเยอรมัน 11 ตัวแรก: null - eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sieben - acht - neun - zehn - ...

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

fünf

  1. เลขห้า

คำเกี่ยวข้องแก้ไข