ภาษาเยอรมันแก้ไข

ตัวเลขเยอรมัน 11 ตัวแรก: null - eins - zwei - drei - vier - fünf - sechs - sieben - acht - neun - zehn - ...

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

sechs

  1. เลขหก
  2. คำย่อของ sechs Uhr (หกนาฬิกา). หรือ achtzehn Uhr‎ (“สิบแปดนาฬิกา”)
  3. คำย่อของ sechs Jahre alt (อายุหกปี).

คำเกี่ยวข้องแก้ไข