ภาษาจีนแก้ไข

ดวงตา เป้าหมาย, เครื่องหมาย, ยอดไม้
ตัวเต็ม (目標)
ตัวย่อ (目标)

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

目標

 1. เป้า (คำลักษณนาม: m)
 2. เป้าหมาย, เป้าประสงค์, วัตถุประสงค์, จุดหมาย (คำลักษณนาม: m)
  目標崇高生活 [MSC, ตัวเต็ม]
  目标崇高生活 [MSC, ตัวย่อ]
  Nǐ de mùbiāo yuè chónggāo, nǐ de shēnghuó jiù huì yuè hǎo. [พินอิน]
  ยิ่งเป้าหมายของคุณสูงส่งมากขึ้นเท่าไร ชีวิตของคุณก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น
  自己樹立目標免得人生意義 [MSC, ตัวเต็ม]
  自己树立目标免得人生意义 [MSC, ตัวย่อ]
  Tā gěi zìjǐ shùlì le yī ge mùbiāo, miǎndé rénshēng tài wú yìyì. [พินอิน]
  เขาได้ตั้งเป้าหมาย 1 เป้าหมายให้ตนเอง เพื่อไม่ให้ชีวิตไร้ความหมายมากเกินไป
  設定目標 / 设定目标  ―  shèdìng mùbiāo  ―  ตั้งเป้าหมาย