ภาษาจีนแก้ไข

 
inside; inner; internal
inside; inner; internal; within; interior
viscera
ตัวเต็ม (內臟/内臟) /
ตัวย่อ (内脏)

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:เน่ย–จ้าง (จีนกลาง)


คำนามแก้ไข

內臟

  1. อวัยวะภายใน, อวัยวะที่อยู่ส่วนในของร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด กระเพาะ ลำไส้