ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 內臟
(ศัพท์นี้ 内脏 คือรูป ตัวย่อ ของ 內臟)
หมายเหตุ: