ภาษาจีนแก้ไข

not; no
 
important; vital; to want
important; vital; to want; to be going to; must; demand; ask; request; coerce
ตัวเต็ม (不要)
ตัวย่อ #(不要)

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

不要

 1. ไม่ต้องการ
 2. จะไม่
 3. ไม่ต้อง, อย่า, ห้าม (ใช้แสดงคำสั่งหรือการอุทาน)
  大家不要 [MSC, ตัวเต็ม]
  大家不要 [MSC, ตัวย่อ]
  Qǐng dàjiā bùyào děng wǒ le. [พินอิน]
  ทุกคนไม่ต้องรอฉันแล้ว
  不要笑話別人 / 不要笑话别人  ―  Qǐng bùyào xiàohuà biérén.  ―  กรุณาอย่าเยาะเย้ยคนอื่น
  不要死心  ―  bùyào sǐxīn.  ―  เธออย่าหมดหวัง

คำพ้องความแก้ไข

ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:zh-dial-syn บรรทัดที่ 137: No data for the location Penang-MN-T!

คำประสมแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข