โง่แล้วอยากนอนเตียง

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • โง่ - แล้ว - อยาก - นอน - เตียง

คำวิเศษณ์แก้ไข

โง่แล้วอยากนอนเตียง

[1] (สำนวน) โง่แล้วไม่เจียมตัวว่าโง่ ไปทำสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจ