ภาษาไทย

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ความหมาย: ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะเป็นช่องสำหรับกินอาหารและใช้สำหรับเปล่งเสียงได้ด้วย

แก้ไข
คำพ้องความ
แก้ไข
คำส่วนรวม
แก้ไข
คำส่วนย่อย
แก้ไข

ดูเพิ่ม

แก้ไข