ภาษาไทย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ความหมาย: กระดูกเป็นซี่ ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีกเคี้ยวอาหาร แก้ไข

คำพ้องความ แก้ไข
คำส่วนรวม แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข