อรรถาภิธาน:ลิ้น

ภาษาไทย

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ความหมาย: อวัยวะที่อยู่ในปาก มีหน้าที่กลั้วอาหาร ช่วยในการออกเสียง ให้รู้รส

แก้ไข
คำพ้องความ
แก้ไข
คำจ่ากลุ่ม
แก้ไข
คำส่วนรวม
แก้ไข

ดูเพิ่ม

แก้ไข