ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ตะ-หฺลอด
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงdtà-lɔ̀ɔt
ราชบัณฑิตยสภาta-lot
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/ta˨˩.lɔːt̚˨˩/()

คำบุพบทแก้ไข

ตลอด

  1. แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
    ตลอดวันตลอดคืน
    ดูแลให้ตลอด
    ทำไปไม่ตลอด
  2. ทั่ว
    ดูแลไม่ตลอด