ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

handled

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ handle