ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

(bo2bo2, จู้อิน ㄅㄛˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠧛
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠮭
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠷺
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠸳
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡋯
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢐾
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢠺
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢣞
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢩞
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢫯
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫽊
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢺽
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣋵
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 48. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣛓
 49. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 50. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣧧
 51. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 52. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣭷
 53. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 54. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 55. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 56. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 57. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 58. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣽡
 59. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 60. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 61. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤃵
 62. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 㶿
 63. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 64. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 65. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤒔
 66. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤕝
 67. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 68. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤗺
 69. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 70. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤚽
 71. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 72. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 73. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 74. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 75. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 76. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 77. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 78. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 79. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 80. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤶋
 81. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 82. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 83. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤾝
 84. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 85. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 86. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 87. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥜖
 88. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 89. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 90. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 91. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥭖
 92. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 93. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 94. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 簿
 95. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥴮
 96. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥹸
 97. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 98. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦃙
 99. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦈞
 100. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦈞
 101. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦋉
 102. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 103. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 104. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 105. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 106. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 107. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 108. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦢊
 109. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦤚
 110. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦤣
 111. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 112. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 113. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 114. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 115. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 116. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 117. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦯉
 118. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 119. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦰬
 120. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 121. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 122. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 123. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 124. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 125. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦼭
 126. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦽮
 127. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧇚
 128. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 129. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 130. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 131. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 132. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 133. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 134. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧟱
 135. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 136. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 137. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 138. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 139. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 140. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 141. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧿲
 142. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 143. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 144. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨈩
 145. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨍭
 146. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨏫
 147. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 148. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 149. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 150. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 151. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 152. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 153. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 154. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰾀
 155. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 156. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 157. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 158. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𬮁
 159. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩃶
 160. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩄿
 161. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩌏
 162. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 163. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩍿
 164. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩏯
 165. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 166. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩓐
 167. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩗀
 168. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩙦
 169. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩗒
 170. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩗓
 171. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱃳
 172. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 173. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 174. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩟕
 175. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 176. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 177. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 178. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 179. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 180. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 181. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 182. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩣡
 183. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 184. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 185. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 186. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 187. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 188. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩱚
 189. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 190. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 191. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 192. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩷚
 193. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩽛
 194. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 195. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 196. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 197. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪌰
 198. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪍡
 199. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 200. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 201. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪙍