ดูเพิ่ม: BAN, ban, bān, bǎn, และ bạn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

bàn (ban4, จู้อิน ㄅㄢˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠯘𠯘
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢲔𢲔
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢴬𢴬
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥷁𥷁
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦙹𦙹
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦝤𦝤
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰵐
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨐦𨐦
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨐱𨐱
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨐾𨐾
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𰽰
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩢔𩢔

ภาษาเวียดนาม แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

รากศัพท์ 1 แก้ไข

ศัพท์ซีโน-เวียดนามีสจาก . The “game” sense is borrowed from Chinese directly; compare ván, a colloquial loan from the same Chinese source.

คำนาม แก้ไข

bàn

 1. โต๊ะ

คำลักษณนาม แก้ไข

bàn

 1. ...

รากศัพท์ 2 แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

bàn (𡂑 (𡂑))

 1. ...