ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ban4 (จู้อิน ㄅㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ bàn