ดูเพิ่ม: BAN, ban, bàn, bǎn, และ bạn

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

bān (ban1, จู้อิน ㄅㄢ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠔯𠔯
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠚼𠚼
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠦒𠦒
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠺚𠺚
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢲔𢲔
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣪂𣪂
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤡰𤡰
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤦦𤦦
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤫫𤫫
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤳖𤳖
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𥹓𥹓
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦎊𦎊
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𧇥𧇥
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𨭉𨭉
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 39. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 40. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩔮𩔮
 41. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩭧𩭧
 42. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 43. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𱉑
 44. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩿉𩿉
 45. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪄕𪄕
 46. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪉒𪉒
 47. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𪒋𪒋