ภาษาอังกฤษแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

 • พบครั้งแรกเมื่อต้นศตวรรษที่ 15

สืบทอดจากภาษาอังกฤษกลาง accompanien, จากภาษาฝรั่งเศสเก่า acompagner (ร่วม, คบค้า) จาก compaing (เพื่อน) ซึ่งเป็นรูปเอกพจน์กรรตุการกของ compaignon (เพื่อน); ดูเพิ่มที่ company

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

accompany (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม accompanies, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ accompanying, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ accompanied) (อะ-คอม-ปะ-นี)

 1. ไปเป็นเพื่อน, ไปกับบางคนหรือบางสิ่ง
  คำพ้องความ: attend, escort, go with
  He accompanied her to the door.
  เขาไปส่งเธอที่ประตู
 2. (ดนตรี) เล่นดนตรีร่วมหรือคลอไปด้วย (กับนักร้อง เป็นต้น)
  She accompanied him on the cello.
  เธอเล่นเชลโลคลอไปกับเขา
 3. เกิด มีอยู่ หรือปรากฏไปพร้อมกับบางสิ่ง
  His speech was accompanied by loud cheering from the crowd.
  มีเสียงเชียร์ดังขึ้นจากฝูงชนพร้อมกับที่เขากล่าวสุนทรพจน์

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

 • accompaniment (สิ่งที่ไปด้วย, สิ่งที่ร่วมด้วย, สิ่งเสริมประกอบ)
 • accompanist (ผู้ที่เล่นดนตรีร่วมไปด้วย)