ภาษาเยอรมัน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

คำนาม แก้ไข

Dienstag ช. (แข็ง, สัมพันธการก Dienstages หรือ Dienstags, พหูพจน์ Dienstage)

  1. วันอังคาร

การผันรูป แก้ไข

คำแผลง แก้ไข

ลูกคำ แก้ไข

คำประสม แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ่านเพิ่มเติม แก้ไข