ภาษาจีนแก้ไข

 
ministry; department; section
ministry; department; section; part; division; troops; board; (a measure word); (a measure word for works of literature, films, machines, etc.)
 
to divide; minute; (a measure word)
to divide; minute; (a measure word); (a unit of leng
ตัวเต็ม (部分)
ตัวย่อ #(部分)
รูปแบบอื่น 部份

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

部分 (คำลักษณนาม ())

 1. ส่วน, ภาค, แผนก, บางส่วน, ส่วนหนึ่ง
  我們完成項目第一部分 [MSC, ตัวเต็ม]
  我们完成项目第一部分 [MSC, ตัวย่อ]
  Wǒmen zhǐ wánchéng le xiàngmù de dìyī bùfen. [พินอิน]
  พวกเราพึ่งทำโครงการเสร็จเพียงส่วนแรก
  部分學生沒有參加運動會 [MSC, ตัวเต็ม]
  部分学生没有参加运动会 [MSC, ตัวย่อ]
  Bùfen xuéshēng méiyǒu cānjiā yùndònghuì. [พินอิน]
  นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมงานกีฬา

คำประสมแก้ไข

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 3
ぶん
ระดับ: 2
อนโยะมิ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

部分 (บุบุง) (ฮิระงะนะ ぶぶん, โรมะจิ bubun)

 1. ส่วน, ภาค, แผนก, บางส่วน, ส่วนหนึ่ง
   (かれ) (はなし) () (ぶん) (てき) (しん) (じつ)だ。
  Kare no hanashi wa bubun teki ni shinjitsuda.
  เรื่องราวของเขาเป็นจริงเพียงบางส่วน

ภาษาเกาหลีแก้ไข

Hanja in this term

คำนามแก้ไข

部分 (bubun) (ฮันกึล 부분)

 1. รูปฮันจาของ 부분, “ส่วน, ภาค, แผนก, บางส่วน, ส่วนหนึ่ง”