ภาษาจีนแก้ไข

I; me (plural marker for pronouns and a few animate nouns)
ตัวเต็ม (我們)
ตัวย่อ (我们)

การออกเสียงแก้ไข


คำสรรพนามแก้ไข

我們

  1. พวกเรา, เรา
    我們朋友 / 我们朋友  ―  Wǒmen shì péngyǒu.  ―  พวกเราเป็นเพื่อนกัน
    我們不一樣 / 我们不一样  ―  Tā gēn wǒmen bùyīyàng.  ―  เขาต่างจากพวกเรา

คำพ้องความแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

บุรุษสรรพนามภาษาจีนมาตรฐาน
บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
ที่ 1 () 我們我们 (wǒmen)
รวมผู้พูด 咱們咱们 (zánmen)
ที่ 2 เพศชาย/ไม่ระบุเพศ () 你們你们 (nǐmen)
เพศหญิง () 妳們你们 (nǐmen)
เทพเจ้า () 祢們祢们
สุภาพ (nín) 你們你们 (nǐmen)
您們您们 (nínmen)
ที่ 3 เพศชาย/ไม่ระบุเพศ () 他們他们 (tāmen)
เพศหญิง () 她們她们 (tāmen)
เทพเจ้า () 祂們祂们
สัตว์ () 牠們它们 (tāmen)
สิ่งไม่มีชีวิต () 它們它们 (tāmen)