ภาษาจีนแก้ไข

grind fine; study; research after all; to investigate; to study carefully
ตัวย่อและตัวเต็ม
(研究)

การออกเสียงแก้ไขสัมผัส
อักขระ
การออกเสียงที่ 1/1 1/1
ต้นพยางค์ () (31) (28)
ท้ายพยางค์ () (85) (136)
วรรณยุกต์ (調) ตกลง (H) ตกลง (H)
พยางค์เปิด/ปิด (開合) เปิด เปิด
ส่วน () IV III
ฝ่านเชี่ย
การบูรณะ
เจิ้งจาง ซ่างฟาง /ŋenH/ /kɨuH/
พาน อู้ยฺหวิน /ŋenH/ /kiuH/
ซ่าว หรงเฟิน /ŋɛnH/ /kiəuH/
เอดวิน พุลลีย์แบลงก์ /ŋɛnH/ /kuwH/
หลี่ หรง /ŋenH/ /kiuH/
หวาง ลี่ /ŋienH/ /kĭəuH/
เบอร์นาร์ด คาร์ลเกรน /ŋienH/ /ki̯ə̯uH/
แปลงเป็นจีนกลาง
ที่คาดหมาย
yàn jiù

คำกริยาแก้ไข

研究

 1. ศึกษา, ค้นคว้า, วิจัย
  研究潛在聯繫 [MSC, ตัวเต็ม]
  研究潜在联系 [MSC, ตัวย่อ]
  yánjiū le zhè liǎng zhě zhī jiān de qiánzài liánjì. [พินอิน]
  เขาได้ศึกษาความสัมพันธ์ศักย์ระหว่างสองสิ่งนี้

คำนามแก้ไข

研究

 1. งานศึกษา, งานวิจัย (ลักษณนาม: m)
  研究可能影響政策 [MSC, ตัวเต็ม]
  研究可能影响政策 [MSC, ตัวย่อ]
  Zhè xiàng yánjiū yǒu kěnéng huì yǐngxiǎng zhōng měi liǎng guó de zhèngcè. [พินอิน]
  งานวิจัยชิ้นนี้อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายระหว่างสหรัฐฯ และจีน