ภาษาจีนแก้ไข

 
work; worker; skill; profession; trade; craft; labor
 
rule; order; regulations; formula; journey; procedure; sequence; surname
ตัวเต็ม (工程)
ตัวย่อ #(工程)

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

工程 (คำลักษณนาม (), (xiàng))

 1. วิศวกรรม
  地理信息工程  ―  dìlǐ xìnxī gōngchéng  ―  วิศวกรรมภูมิสารสนเทศ
  材料加工工程  ―  cáiliào jiāgōng gōngchéng  ―  material processing engineering
  基建工程  ―  jījiàn gōngchéng  ―  capital construction
 2. โครงการ
  水利工程  ―  shuǐlì gōngchéng  ―  โครงการบริหารจัดการน้ำ
  希望工程  ―  xīwàng gōngchéng  ―  Project Hope

คำประสมแก้ไข