ภาษาจีนแก้ไข

 
a division (milit.); teacher; master; expert; model
ตัวเต็ม (工程師) 工程
ตัวย่อ (工程师) 工程

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

工程師

  1. วิศวกร