ภาษาจีนแก้ไข

 
soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike
ตัวเต็ม (工程兵) 工程
ตัวย่อ #(工程兵) 工程

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กง–เฉิง–ปิง (จีนกลาง)

คำนามแก้ไข

工程兵

  1. ทหารช่าง, วิศวกรกองทัพ

ดูเพิ่มแก้ไข

  • 工兵 (gōngbīng, “วิศวกรทหาร”)