ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • IPA: [kɔɔŋ ˈtʰáp]
  • คำอ่านภาษาไทย: กอง ทับ
  • จำนวนพยางค์: 2

คำนามแก้ไข

กองทัพ

  1. หน่วยทหารที่ประกอบด้วย ทหาร 3 กองพล และมีทหารหน่วยอื่น ๆ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยทหารสื่อสาร หน่วยทหารรถถัง หน่วยทหารปืนใหญ่ เป็นส่วนประกอบ มีแม่ทัพเป็นผู้บังคับบัญชา
  2. กองทหาร

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข