ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กอง-พน

คำนามแก้ไข

กองพล

  1. หน่วยทหารซึ่งมีทหารราบ 3 กรมเป็นหลัก มีทหารหน่วยอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบ