ภาษาจีนแก้ไข

 
work; worker; skill; profession; trade; craft; labor
 
soldiers; a force; an army; weapons; arms; military; warlike
ตัวย่อและตัวเต็ม
(工兵)

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กง–ปิง (จีนกลาง)

คำนามแก้ไข

工兵

  1. วิศวกรทหาร, วิศวกรกองทัพ

ดูเพิ่มแก้ไข