ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กง–เฉิง–ปิง

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gōngchéngbīng (จู้อิน ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄅㄧㄥ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 工程兵