ภาษาจีนแก้ไข

ตัวเต็ม (土木工程) 土木 工程
ตัวย่อ #(土木工程) 土木 工程

การออกเสียงแก้ไข


คำนามแก้ไข

土木工程

  1. วิศวกรรมโยธา