ภาษากะเหรี่ยงสะกอแก้ไข

คำนามแก้ไข

ထူ (ถู)

  1. ทอง