อรรถาภิธาน:กษัตริย์

รรถาภิธาน

กษัตริย์

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ความหมาย: ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน (ชาย)แก้ไข

คำพ้องความแก้ไข