ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์พก
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงpók
ราชบัณฑิตยสภาphok
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/pʰok̚˦˥/()

คำนามแก้ไข

พก

 1. ริมผ้านุ่งที่ดึงรวบขึ้นมาไขว้ไว้ที่บริเวณสะดือ มีลักษณะคล้ายถุงเล็ก ๆ ใส่เงินหรือหมากเป็นต้น
 2. แผ่นดิน

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

พก (คำอาการนาม การพก)

 1. เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
  พกมีด
  พกนาฬิกา
 2. ใช้เรียกสิ่งที่นำติดตัวไปในลักษณะเช่นนั้น
  มีดพก
  ปืนพก
  นาฬิกาพก
 3. พัง, ทำลาย
  ดุจพสุธาพังดังพสุธาพก
  -- มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มหาราช
 4. ผก, หก, ตก
 5. (ร้อยกรอง) วก
  ภายหลังมาจึงพราหมณ์ชูชก พกมาทวงทอง
  -- มหาชาติคำหลวง กัณฑ์ชูชก

คำเกี่ยวข้องแก้ไข

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข