ฆ่าช้างเอางา

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ค่า-ช้าง-เอา-งา

คำกริยาแก้ไข

ฆ่าช้างเอางา

[1] (สำนวน) ทำลายของใหญ่เพื่อให้ได้ของเล็กน้อยซึ่งไม่คุ้มค่ากัน