ข้าวตังหน้าตั้ง

ภาษาไทยแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

  • RTGS: khao tang na tang

รากศัพท์แก้ไข

ข้าวตัง + หน้าตั้ง

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter.
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-ตัง-หฺน้า-ตั้ง

คำนามแก้ไข

ข้าวตังหน้าตั้ง

  1. ของว่างชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยข้าวตังทอดกรอบกับเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งเรียกว่า หน้าตั้ง

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 192.