ข้าวตังหน้าตั้ง

ภาษาไทย แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

  • RTGS: khao tang na tang

รากศัพท์ แก้ไข

ข้าวตัง + หน้าตั้ง

การออกเสียง แก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua: Please specify a language code in the first parameter; the value "/kʰâ(ː)w.tāŋ.nâː.tâŋ/ > [kʰäːw˥˩.tä̃ŋ˧.näː˥˩.tä̃ŋ˥˩ ~ kʰäw˥˩.tä̃ŋ˧.näː˥˩.tä̃ŋ˥˩]" is not valid (see Wiktionary:List of languages).
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-ตัง-หฺน้า-ตั้ง

คำนาม แก้ไข

ข้าวตังหน้าตั้ง

  1. ของว่างชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยข้าวตังทอดกรอบกับเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งเรียกว่า หน้าตั้ง

บรรณานุกรม แก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 192.