ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

ขนสัตว์

  1. ขนของสัตว์, ขนที่ได้จากสัตว์บางชนิด

คำเกี่ยวข้องแก้ไข