ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์กฺระ-ได-ลิง
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงgrà-dai-ling
ราชบัณฑิตยสภาkra-dai-ling
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kra˨˩.daj˧.liŋ˧/()

รากศัพท์ 1แก้ไข

กระได +‎ ลิง

คำนามแก้ไข

กระไดลิง

  1. บันไดเชือกที่ยึดเฉพาะส่วนบนไว้ เมื่อจะใช้จึงปล่อยลงมา ใช้ไต่ขึ้นลง

รากศัพท์ 2แก้ไข

คำนามแก้ไข

กระไดลิง

  1. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. Larson et S.S. Larsen ในวงศ์ Leguminosae ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณที่ชุ่มชื้นทั่วไป และตามริมแม่นํ้าลำคลอง เถาแบนยาว งอกลับไปกลับมาคล้ายขั้นบันได ดอกเล็ก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เปลือกเหนียวใช้แทนเชือก เถาใช้ทำยาได้