ดูเพิ่ม: tāng, tǎng, และ tàng

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

 • คำอ่านภาษาไทย:ถาง, ถัง

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

táng (จู้อิน ㄊㄤˊ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; ราชวงศ์ถัง
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; ห้อง, ห้องโถง
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; เขื่อน, สระน้ำ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; ต้านทาน, บรรเทา
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; ชื่อสกุลของชาวจีน
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; วงกบประตูหน้าต่าง
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; เหลว
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; หยกชนิดหนึ่ง
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; น้ำตาล, ขนมหวาน
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; ช่องหน้าอก
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; จักจั่นขนาดเล็ก
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ ; ตั๊กแตนตำข้าว
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 39. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 40. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 41. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 42. การถอดอักษรแบบพินอินของ