ดูเพิ่ม: shi, shì, shī, และ shǐ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

shí (shi2shi2, จู้อิน ㄕˊ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ , , ,
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ ,
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ

ภาษานาวาโฮ แก้ไข

คำสรรพนาม แก้ไข

shí

 1. สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เอกพจน์; ฉัน, ข้า
  Shí éí Kii yinishyé.
  ฉันชื่อคี (ฉันเรียกว่าคี)
 2. สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง เอกพจน์ แสดงความเป็นเจ้าของ; ของฉัน
  Díí naaltsoos éí shí.
  หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน