ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

shi2 (จู้อิน ㄕˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ shí