ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

creer

 1. (สกรรม) เชื่อ
  Creo en un ser superior.
  ฉันเชื่อในพระเจ้า
 2. (สกรรม) คิดว่า, เห็นว่า
  Creo que podría estar enfermo.
  ฉันคิดว่าเขา/หล่อน อาจไม่สบาย
  Creo que no. / No creo.
  ฉันไม่คิดอย่างนั้น

การผันคำกริยาแก้ไข

ตัวอย่างการใช้แก้ไข