ดูเพิ่ม: bai, bái, bāi, และ bǎi

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bài (bai4, จู้อิน ㄅㄞˋ)

 1. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𠟻𠟻
 2. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 3. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 4. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 5. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 6. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡏯𡏯
 7. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𡭢𡭢
 8. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 9. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 10. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𢈕𢈕
 11. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 12. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 13. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 14. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 15. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 16. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 17. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣧙𣧙
 18. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 19. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𣺽𣺽
 20. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤁣𤁣
 21. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤙅𤙅
 22. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 23. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𤽹𤽹
 24. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 25. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 26. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦩋𦩋
 27. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 28. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𦳞𦳞
 29. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 30. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 31. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 32. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𲅑
 33. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 34. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩋂𩋂
 35. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ
 36. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩎻𩎻
 37. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𫖔
 38. ฮั่นยฺหวี่พินอินของ 𩏞𩏞

ภาษาเวียดนาม

แก้ไข

รากศัพท์

แก้ไข

ศัพท์ซีโน-เวียดนามีสจาก (card)

การออกเสียง

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

bài

 1. ...