ดูเพิ่ม: bai, Bai, bāi, bái, bǎi, băi, bãi, bai1, bai2, bai3, bai4, และ bai5

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

bài (จู้อิน ㄅㄞˋ)

 1. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𠟻
 2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 4. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 5. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 6. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡏯
 7. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𡭢
 8. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 9. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 10. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𢈕
 11. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 12. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 13. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 14. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 15. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 16. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 17. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣧙
 18. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 19. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𣺽
 20. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤁣
 21. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤙅
 22. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 23. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𤽹
 24. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 25. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 26. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦩋
 27. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 28. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𦳞
 29. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 30. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 31. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 32. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 33. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 34. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩋂
 35. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 36. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩎻
 37. การถอดอักษรแบบพินอินของ
 38. การถอดอักษรแบบพินอินของ 𩏞

ภาษาเวียดนามแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ศัพท์ซีโน-เวียดนามีสจาก (card)

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

bài (บ่าย)

 1. ...