ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

bai4 (จู้อิน ㄅㄞˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ bài