ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Schnee
  • คำอ่านภาษาไทย: ชนี

คำนามแก้ไข

Schnee ชาย

  1. หิมะ