ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Fahr stuhl
  • คำอ่านภาษาไทย: ฟาร์ ชทูล

คำนามแก้ไข

Fahrstuhl ชาย (พหูพจน์ Fahrstühle)

  1. ลิฟต์