ดูเพิ่ม: basis

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Basis ญ. (สัมพันธการก Basis, พหูพจน์ Basen)

 1. ฐาน, รากฐาน, มูลฐาน
 2. (การทหาร) ฐานทัพ
 3. (คณิตศาสตร์) ฐาน
  In dem Ausdruck   ist   die Basis.
  ในพจน์   เรียก   ว่าฐาน
  Als der Logarithmus von   zur Basis   schreibt man  .
  ลอการิทึมของ   ในฐาน   เขียนได้เป็น  

การผันแก้ไข