ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากไวยากรณ์ของกลุ่มภาษาสลาวิก

ปัจจัยแก้ไข

-ilo (-อีโล)

  1. ใช้เติมหลังคำนามและคำกริยาเปลี่ยนเป็นคำนามเพื่อแสดงว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดสิ่งนั้น