ชื่อไม่รองรับ/วงเล็บปีกกาเปิด

(เปลี่ยนทางจาก )

{ U+007B, {
LEFT CURLY BRACKET
z
[U+007A]
Basic Latin |
[U+007C]
U+FE5B, ﹛
SMALL LEFT CURLY BRACKET

[U+FE5A]
Small Form Variants
[U+FE5C]
U+FF5B, {
FULLWIDTH LEFT CURLY BRACKET

[U+FF5A]
Halfwidth and Fullwidth Forms
[U+FF5C]

ภาษาร่วม

แก้ไข

เครื่องหมายวรรคตอน

แก้ไข

{ (ชื่อภาษาไทย วงเล็บปีกกาเปิด)

  1. ใช้รวบข้อความหลายบรรทัดทางขวา ซึ่งอาจเป็นรายการหรือส่วนประกอบของข้อความทางซ้าย
รัฐบาลไทย ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตุลาการ

ดูเพิ่ม

แก้ไข

คำเตือน: หลักเรียงลำดับปริยาย "{" ได้ลบล้างหลักเรียงลำดับปริยาย "วงเล็บปีกกาเปิด" ที่มีอยู่ก่อนหน้า