ภาษาจีนแก้ไข

machine; opportunity; secret
ตัวเต็ม (飛行機) 飛行
ตัวย่อ (飞行机) 飞行
รูปแบบอื่น 飛龍機飞龙机 (hoe-lêng-ki; hui-; poe-; -nn̄g-)

การออกเสียงแก้ไข


หมายเหตุ: hì-kho-khí - from Japanese pronunciation.

คำนามแก้ไข

飛行機

  1. (ไต้หวัน หมิ่นใต้ และ แคะ) เครื่องบิน

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้

ระดับ: 4
こう
ระดับ: 2

ระดับ: 4
อนโยะมิ

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

飛行機 (ฮิโกกิ) (คำลักษณนาม , ฮิระงะนะ ひこうき, โรมะจิ hikōki)

  1. เครื่องบิน

ภาษาเกาหลีแก้ไข

ฮันจาในศัพท์นี้

คำนามแก้ไข

飛行機 (พีแฮ็งกี) (ฮันกึล 비행기)

  1. รูปฮันจาของ 비행기, “เครื่องบิน